Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimi
#1
Koç , yöneticinin ve kurumunun gelişim serüveninde eşlik ederek, kurumun ve yöneticinin yaşam alanlarını, hedeflerini, hedeflere ait stratejik eylem planlarını oluşturmalarını ve uygulamalarına eşlik edip onlara yol arkadaşı olur. Ülkemizde koçluk az bilinmekle birlikte özellikle Amerika ve Avrupa’da koçluk oldukça yaygındır. Amaç: Şirketlerin takım yöneticilerine ve takım liderlerine, koçluk formasyonu kazandırmaktır. İşletme bünyesinde yönetim, satış, pazarlama, üretim vb. takımların yöneticilerine ileri düzey koçluk becerisi kazandırmayı hedefleyen eğitim programıdır.

Bu program, katılımcılara koçluk becerisi kazandırararak; Sorumluluk alanlarında bulunan takımların ve ekiplerin performansını maksimize etmelerine, Yaratıcılıklarını geliştirmelerine, Çalışanlarına motivasyon kazandırmalarına, Müşterileriyle ve çalışanlarıyla iletişimlerini güçlendirmelerine, Takım çalışmalarının kuvvetlendirilmesine Pozitif enerjinin kişisel anlamda da kazanılması ve takım ruhu olarak kazanılması Koçluk bir danışmanlık veya terapi değildir. Danışmanlık, bir konuda uzman olan bir kişiden bilgi almak, bir problemin çözülmesi için yardım istemektir. Terapi ise bir alanda zayıf, hasta veya rahatsız olunduğunda yapılan tedavi veya iyileştirmedir. İyi takımların iyi koçları vardır. Organizasyon koçluğu ile spor takımı koçluğunu karşılaştırırsak takımdaki oyuncular organizasyondaki çalışanlardır ve takım organizasyonun kendisini oluşturur. Atletik koçları şimdi büyük ve kompleks organizasyonların genel müdürleri, başkanlarıdır. Organizasyon koçu her düzeydeki yönetici veya çalışanın bireysel hedefleri, zihin durumu ve becerileri ile kurumsal hedeflere varılması için gereken koşulları uyumlandıran kişidir.

Saygın Coaching & Consulting olarak bizim görevimiz üst düzey başarılı yöneticilerin pozitif, uzun dönemli, ölçülebilir davranış değişikliklerini gerçekleştirebilmelerine yardım etmektir. Davranış değişiklikleri hem kendileri, hem de yönettikleri ekiplerin verimliliklerine katkıda bulunmalıdır. Yönetici koçu, tüm kaynaklarını “koçluk alan” üst düzey yöneticinin hizmetine sunar. Yönetici koçunun tüm amacı liderin ya da lider adayının gelişimi ve ileriye doğru adım atmasıdır.

Aşağıda belirttiğimiz aşamalar genel olarak davranış odaklı lider koçluğunun temel aşamalarını özetlemektedir. Yönetici koçunuz bu aşamaları takip edeceğinden, değişiminiz kaçınılmaz olacaktır.

1) Koçluk alan yönetici liderlik rolünde hangi davranışın istendiğine ilişkin açık bir anlayışa sahip olmalıdır. Eğer tam açıklıkla bu beklentiye sahip değilse istenen değişimi sağlamaları pek mümkün olmayacaktır. Bu durum özellikle CEO/Genel Müdür seviyesindeki yöneticiler için çok daha zordur.

2) Koçluk alan lideri etkileyen önemli pay sahiplerinin geri bildirimleri çalışma içerisinde mutlaka önemsenmelidir.

3) Koçluk alan liderin dışarıdan nasıl göründüğü çalışma arkadaşları, astları veya üstleri ile yapılan görüşmelerle belirlenerek, yönetici koçu tarafından analiz tamamlanmalı ve liderin farkındalığı için bu bilgiler paylaşılmalıdır.

4) Hangi davranışların değişmesi gerektiğine ilişkin yönetici koçu ve koçluk alan lider arasında açık bir anlaşma olmalıdır. Tecrübelere göre değişmesi gereken temel davranış stratejisi 1-3 arasındadır. Bu sayede en önemli ve katma değer yüksek davranış değişikliklerine odaklanılabilir.

5) Çalışmanın sonunda davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin hedef analizi ve sonuçları değerlendirilir.

6) Bu değerlendirme sonrası gelişim süreci yeniden başlar.
Üst düzey yöneticilerin davranışlarındaki çok küçük bir değişiklik dahi organizasyonlarda ciddi etkilerde bulunur. Organizasyonel bakış açısı ile bakıldığında bir liderin kendi davranışını değiştirmesi organizasyonu değiştirmesinden çok daha önemli ve pozitif olabilir.

Lider olarak başarınız sizin yaptıklarınızdan değil, liderlik yaptığınız insanların zaferlerinden yansımalardır.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimi Neler Kazandırır:

İhtiyaçlarınız, değerleriniz, inançlarınız, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönleriniz hakkında bilinç ve farkındalık geliştirebilirsiniz.

Sadece kendiniz ile değil, çevrenizdekilerle de ilişkili yeteneğiniz ve etkinliğiniz ile ilgili farkındalık kazanabilirsiniz.

Etkinizi artırmak için yeni davranışlar deneyerek, yeni sonuçlara yönelik eylemler ile fark yaratabilirsiniz.
Daha iyi ve daha etkin kararlar verebilirsiniz.

Çeşitli ve birbirinden farklı çalışanlar ile etkin bir iletişim kurarak çatışmaları daha rahat yönetebilirsiniz.

İş yaşamının getirdiği stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz.

Yaratıcılığınızı ve yenilikçi düşünce gücünüzü artırabilirsiniz.

İşinizden daha büyük tatmin elde edebilirsiniz.

İş ve özel yaşam dengesini daha iyi kurabilirsiniz.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimi Neler Kazandırır:

 Takım arkadaşlarınıza nasıl koçluk yapabileceğinizi öğreneceksiniz.

 Takım arkadaşlarınız ile daha kolay iletişime geçebileceksiniz.

 Hangi takım arkadaşınıza koçluk yapacağınızı belirleyeceksiniz.

 Performansınızı nasıl arttıracağınızı ve yanınızdakilerin performanslarını nasıl etkileyebileceğinizi öğreneceksiniz.

 Çalışanlarınızın daha fazla sorumluluk almalarını destekleyecek ve yardımcı olacaksınız.

 Önceliklerinizi belirleyecek ve zamanınızı daha etkin yönetebileceksiniz.

 Olumlu eleştirinin gücünden aktif bir şekilde yararlanacaksınız.

Üst yönetim koçluğunun gelişimi ve yükselişi, daha kolay ve hazır ulaşılabilen, daha konuyla ilişkili,
Daha pragmatik bir öğrenme kaynağı gereksinimine bir cevap niteliğindedir. Bu eğitim şunlara yönelir:

♦ Öğrenme gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması,

♦ Eski öğrenmelere ve deneyimlere ulaşma ve yeni taktik ve stratejiler belirlemek için bunlardan
faydalanma,
♦ Kendi kariyerini ve yetkinliklerini yönetme ve geliştirme,

♦ Kendi öz bilincini ve bilgili özgüvenini geliştirme.
Süreci etkileyen diğer belirgin faktörler şunlardır:

♦ Örgütlerde kademe sayısının azalması, bir basamaktan diğerine geçmeyi daha zor hale getirmiştir ve bu noktada daha çok desteğe gerek duyulmaktadır.

♦ Sürekli bir tek örgütte çalışmanın giderek alışılmışlığını kaybetmesi, yöneticilerin çalışanları için kariyer planlaması yapması ihtiyacını arttırmaktadır.

♦ İş yerinde stresin giderek artması ile uzayan çalışma saatleri birbirini tetiklemektedir ve bunun sonucunda ev hayatı ile iş hayatındaki talepler çatışmaktadır.

♦ Sürekli iş veya pozisyon değişiklikleri, çalışanları rollerinin içinde ve dışında hareket ettirdiği için, çoğu örgütteki enformel destek ağları çökmüştür.

Öğrenme ve destek arasındaki bu kombinasyon, normal örgütlerin yapısında bulunmaz. Üst yönetim koçları, yöneticiler gerilim hissetmeye yada empatik olarak dinlenmeye ihtiyaç duyduklarında, adeta onlara bir istikrar adası sağlar. Yöneticinin karşılaştığı karmaşık sorunlar, koçlu ilişkisi sürecinde birçok konu ve endişenin gündeme gelmesine neden olur. Yöneticiler ve yönetici koçlarının en çok karşılaştıkları sorunlar şöyle sıralanabilir:

♦ İş arkadaşlarım ve astlarımda yapıcı bir rekabet hissini nasıl uyandırabilirim?

♦ İş esnasında çalışanlarıma daha az müdahale ederek onları nasıl geliştirebilirim?

♦ Emretmek yerine etkileyerek nasıl başarılı olabilirim?

♦ Kişisel kredibilitemi nasıl kontrol altına alırım?

♦ Bundan sonra edinmem gereken bilgilerin çoğu sezgisel temele dayalıyken, nasıl öğrenmeye devam
edebilirim?

♦ Üzerinde çok az pratik bilgiye sahip olduğum konularla ilgili yeterli bağlamsal anlayışı nasıl kazanabilirim?

♦ Nasıl başkan/direktör/genel müdür vs. olabilirim?

♦ Yetki devrini nasıl yapmalım?

♦ Farklı bir örgütte yeni bir role ve bu rolün ağlarına nasıl adapte olabilirim?

♦ Takımımın benim istediğim şekilde davranmasını nasıl sağlayabilirim?

♦ Başka bir yöneticiden bana devredilen fakat beğenmediğim bir takımla neler yapabilirim?

♦ Ailemden işime anlayış göstermeleri konusunda ne kadar fedakarlık bekleyebilirim?

♦ Kendim ilgi çekici bulmadığım bir konuda çalışanlarımı nasıl motive ederim?

♦ Takımımın benimle açık konuşmasını nasıl sağlayabilirim?

Çoğu durumda, yöneticinin aradığı cevap aslında kendindedir ama henüz bunun farkında değildir. Koçun yaptığı, yöneticiyle sabır ve güvene dayalı bir çalışma yürüterek, konulara farklı pencerelerden bakmasını sağlamak, alternatifler geliştirmesine yardım etmektir. Koç, yöneticiye, sorununu anlatırken, olayları daha farklı bir tabloda yansıtmasını ve böylece onları farklı boyutlarıyla ele alabileceğini öğretir. Olanların yanında neler olabileceğini de düşündürür ve bu bağlamda, yöneticinin seçeneklerini kendine göre belirlediği kriterler ışığında, olanlara ve olabileceklere göre değerlendirmesini sağlar.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitiminin Türü;

Bireysel Gelişim hizmet programıdır.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitiminin Süresi:

Yönetici Koçluğu programı; bireysel olarak uygulanmaktadır. Ön görüşme sırasında belirlenen hedefler doğrultusunda süresi belirlenir.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitimine Kimler Katılabilir

Orta ve üst düzey yöneticiler, koçluğu meslek olarak yapmak isteyen kişiler, şirket eğitmenleri, ebeveynler, öğretmenler kısaca görevi ve amacı bireysel gelişim ve iletişim sihirbazı olmak isteyen herkes katılabilir. Kazanılacak Yetkinlikler: Bu programı bitirenler bireysel koçluk yapabilirler. Bu program ile çalıştıkları kurumlarda kurum içi koçluk hizmeti verebilir ve daha etkili doğru iletişim araçlarını öğreneceklerinden yönetimde iş çevrelerinde ve özel yaşamlarında çok daha etkili bireyler haline gelirler.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitiminin Süresi:

Yönetici Koçluğu programı; bireysel olarak uygulanmaktadır. Ön görüşme sırasında belirlenen hedefler doğrultusunda süresi belirlenir.

Denizli Yönetici Koçluğu Eğitim Yöneticileri:

Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki hızlı okuma eğitmenleri, hayatın hızına nasıl yetişileceği ve sınırsız bilgi edinme becerimizi açığa çıkarmayı en iyi şekilde tasarlayabilen profesyonellerdir. nasıl daha etkin ve etkileşimli olunabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle Türk eğitim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın Coaching & Consulting tarafından tasarlanan anlayarak hızlı okuma programı okumasını en etkin şekilde biçimlendirmek isteyen herkes için idealdir. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçları saptanmaktadır. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog - Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanları da bulunmaktadır.

Saygın C & C DENİZLİ

Adres :Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
Tel :+90(258) 213 0 999 - +90(532) 100 11 65

Saygın C & C İZMİR Merkez Ofis

Adres :Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
Tel :+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24

Saygın C & C İZMİR Karşıyaka

Adres :1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
Tel :+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65

Saygın C & C ANTALYA

Adres :Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
Tel :+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31


Saygın C & C MUĞLA

Adres :İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
Tel :+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65

Saygın C & C AZERBAYCAN

Adres :V.Aliyev 95. Az 1138, Baku , Azerbaycan
Tel :+99(455) 248 44 22
E-Posta :bilgi@pusulaegitim.org
Denizli Yönetici Koçu, Yönetici Koçu Denizli, Denizli Yönetici Koçluğu, Yönetici Koçluğu Denizli, Denizli Yönetici koçluğu eğitimi, Yönetici koçluğu eğitimi Denizli, Yönetici koçluğu kitap, Yönetici koçluğu nedir, Denizli Yönetici koçluğu sertifikası, Yönetici koçluğu sertifikası Denizli, Denizli Yönetici koçu nasıl olunur, Yönetici koçu nasıl olunur Denizli, Denizli Yönetici koçluğu kursları, Yönetici koçluğu kursları ve Yönetici Koçluğu Programlarıyla ilgili tüm bilgileri buradan takip edebilirsiniz


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  İlişki Koçluğu creeper123 0 12 14-07-2018, Saat: 14:33
Son Yorum: creeper123
  Hiperaktivite Koçluğu toros 0 11 13-07-2018, Saat: 16:13
Son Yorum: toros
  Ukrayna'da Üniversite Eğitimi babilegitim.com bazkriz 0 14 09-07-2018, Saat: 13:52
Son Yorum: bazkriz
  PROFESYONEL AŞÇILIK EĞİTİMİ osman75 0 46 10-05-2018, Saat: 17:44
Son Yorum: osman75
  Son Dakika Denizli Haberleri creeper123 0 102 07-02-2018, Saat: 17:54
Son Yorum: creeper123

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Türkçe Çeviri MyBB, Kodlayanlar MyBB, © 2002-2014 MyBB Group.
Yukarı Fırlat