Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
İzmir Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Tedavi Merkezi
#1
Dikkat süreniz çok mu kısa ?
Çocuğunuz ders çalışmaya başladığında hemen dikkati dağılıyor ve ödevlerini tamamlayamıyor mu ?
Öğretmeni '' kendisi burada ama aklı başka bir yerde '' gibi mi tanımlıyor ?
Çocuğunuz yaşıtlarına göre aşırı hareketlilik mi gösteriyor?
Sözel ve/veya yazılı yönergeleri algılamakta ve anlamakta zorluk mu yaşıyorsunuz ?
Dikkatiniz dış uyaranlarca kolay mı dağılıyor ?
Bellek sorunları mı yaşıyorsunuz ?

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, çocukluk döneminde görülen nörolojik temelli gelişim sorunu olarak kabul edilir. Çocuğun yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak değişik davranış örüntüleri görülebilir. Bilinenin aksine tek bir şekilde görülmeyen bu bozukluğun 3 farklı şekli vardır.Düşüncelerini kontrol etmekte zorlanan (Dikkat Eksikliği) ya da davranışlarını ve hareketlerini kontrol etmekte zorlanan (Hiperaktivite-Dürtüsellik), her iki durumda sorun yaşayan -hem davranışlarını hem de düşüncelerini kontrol etmekte güçlük çeken bileşik tip (DEHB).

Nöro-psikologlar, psikoterapistler, psikologlar ve dilbilimci uzman kadro tarafından yapılan bir değerlendirme görüşmesinde; DEHB ve Dürtüsel Bozuklukların altında yatan nedenleri bulmak amacıyla danışan çocuk ise ebeveynlerinden veya yetişkin ise kendisinden kapsamlı bir şekilde gerekli bilgiler alınır merkezimize özgü testler uygulanır. Programlar günlük 1 ya da 2 saatlik dinletiler halinde 2 ya da 3 hafta süre ile uygulanmaktadır. Program herhangi bir tıbbi ya da fiziki müdahale gerektirmeyen, yan etkisi olmayan sadece kulaklıklar aracılığıyla ses, müzik ve konuşmanın dinletilmesi şeklindedir. Bireyin dikkat kalitesini ve süresini arttırmak, dürtüsel davranışlarını azaltmak amacı ile uygulanan SAS Programlarına ek olarak ayrıca birebir yapılan dikkat çalışmaları ile de yaşanılan duruma yönelik uygulamalar mevcuttur. Yapılan bu çalışmalar, bireyin öğrenme sürecini hızlandırmak, özgüven ve motivasyon duygusunu geliştirmek amacıyla uygulanır.

Dikkat ile Konsantrasyon aynı şey değildir.

Dikkat bir işe başlayabilmemiz için gerekli olan ilgi ve merak duygularımızın oluşmasını sağlarken, konsantrasyon başladığımız işi sürdürebilme ve sonlandırma için dış uyaranlardan etkilenmeden odaklananmamızı sağlar.

Dikkat eksikliği, bilinenin aksine kişinin dikkat edememesinden dolayı değil aşırı bir şekilde duyu organlarından beyine ulaşan bilgilerin düzensizliğinden ve dağınıklığından kaynaklanan nörolojik temelli bir bozukluk olarak ele alınır.

Dikkat Eksikliği özellikle okul hayatının başlamasıyla belirginleşir ve daha görünür olur. Okul öncesi dönemde erken tanı için şu belirtiler çok önemlidir; her şeyden çok çabuk sıkılıp bırakma, oyuncaklar ile çok kısa süre oynama daha sonra parçalama, akranları ile birlikte oyun oynayamama. Okul hayatının başlaması ile birlikte, çocuğun akademik başarısını olumsuz yönde etkileyen zorluklar şeklinde karşımıza çıkmaya başlar. Bu belirtiler; ders dinleme, sınıf ya da ev düzenine uyma, ödevler ve sınavlar konusunda zorluklar şeklinde sıralanabilir.

Hiperaktivite ve Dürtüsel Tip

DEHB olarak bilinen bozukluğun ortaya çıkan şekillerinden biridir. Dikkat Eksikliği ile bir arada görülebildiği gibi tamamen bağımsız olarak da ortaya çıkabilmektedir. Hiperaktivite ve Dürtüsellik bir arada görülür, çocuğun yaşına ve cinsiyetine bağlı olarak farklı davranış örüntülerinin ortaya çıkmasına neden olur. Cinsiyet dağılımı olarak Dikkat Eksikliği Bozukluğu'nun aksine erkeklerde görülme oranı kızlara göre daha fazladır.

Beynin Yapısal Özelliklerinin DEHB ve Dürtüsel Bozukluklar ile Olan İlişkisi

Son yıllarda giderek önem kazanan beyin görüntüleme yöntemleri ve davranış nörolojisi alanında yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda DEHB ve Dürtüsel Bozuklukların nörolojik temelli gelişimsel bozukluklar olduğu kanıtlanmıştır.

Bu bozuklukları olan bireylerin beyinlerinin pre-frontal lobe ( beynin ön sağ ve sol )kısımlarında kan akışının ve glukoz emiliminin düşük olduğu, aynı zamanda her iki beyin yarıkürelerinin birbirlerine simetrik bir yapıya sahip oldukları bulgularına rastlanmıştır. Beyin ön sağ ve sol yarıküreleri, beynin evrimsel gelişiminde en son gelişen ve insanlar ile diğer canlıların ayrılmasında en belirgin rolü oynayan yönetici işlevlerin(kişinin düşüncelerini ve hareketlerini çevresel uyaranlara bağlı olarak kontrol edebilme becerileri) gerçekleştiği kısımdır.

Dikkat Eksikliği ve Akademik Başarı

Televizyon ya da bilgisayar başında uzun süre dikkatini ve konsantrasyonunu sağlayan bir çocuğun , sınıf düzenine uyma, derslerine ya da sınavlarına çalışma gibi durumlarda aynı dikkat ve konsantrasyon becerilerini gösteremediği yaygın olarak karşılaşılan bir durumdur. Bu durumun nedenini, duyu organlarımızdan elde edilen bilgilerin geçirdiği süreçleri takip ederek anlayabilmek mümkündür.

Bu doğrultuda dikkatin sağlanması ve konsantrasyonun korunması için şu süreçler önemlidir;

Duyularımızdan gelen bilginin nasıl algılandığı;

Algılanan bilginin beyinde nasıl anlamlandırıldığı;

Beynin ilgili bilgileri nasıl işlemlediği ve davranışa dönüştürdüğü.

Hiperaktivite ve Dürtüsel Bozuklukların Akademik Başarıya Etkisi


Çocuk gelişimi göz önüne alındığında akademik başarının çocuğun psiko-sosyal gelişimi açısından son derece önemli bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Hiperaktivite ve Dürtüsel Bozukluk belirtileri gösteren ya da bu belirtileri barındıran bir çocuğun akademik başarısının, bu belirtileri taşımayan yaşıtlarına göre daha düşük olduğunu söylemek çok doğru olmayabilir. Zekası normal ya da normalın üstünde olan çocuklarda görülen bu bozukluklar daha çok sosyal iletişim becerileri, sözlü ya da yazılı kurallara uyamama, düşüncelerini ve hareketlerini kontrol edememe gibi yaşa ve cinsiyete bağlı olarak değişen davranış örüntülerinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu yüzden okul hayatını da olumsuz yönde etkileyen problemler yaşamaktadırlar. Bir türlü yerlerinde oturamadıkları, sınıf kurallarına uyamadıkları için zeka seviyelerinden çok hareketleri ve davranışları yüzünden okul başarısızlığı yaşadıklarını söylemek daha doğru bir ifade olacaktır.

DEHB ve Öğrenme İlişkisi

Öğrenme, beş duyu organı – duyma, görme, dokunma, koklama, tatma – ve bunlara ek olarak denge ve propriosepsiyon (vücudumuzun boşluktaki harket algısı) duyuları aracılığı ile çevreden alınan uyarıların beyinde bazı işlemlerden geçirilmesi ve tekrarlar sonucu oluşur. Öğrenme süreci, bilgilerin duyularımız tarafından algılanması ve beynin ilgili merkezine iletilmesi (GİRİŞ); bu bilgilerin beyinde işlenmesi (İŞLEME); işlenen bilginin ihtiyaç duyulacağı halde tekrar kullanılmak üzere bellege kaydedilmesi (BELLEK); verilen tepkinin beynin ilgili organlarına bildirilmesi (ÇIKIŞ) şeklinde gerçekleşir.

Dikkat Eksikliği bozukluğu olan bir çocuk beş duyu organı ve propriosepsiyon duyuları aracılığı ile çevreden alınan bilgilerin, Giriş, İşleme ve Bellek aşamalarının birinde ya da daha fazlasında sorun yaşarken Hiperaktivite ve Dürtüsel Bozuklukları olan bir çocuk ise İşleme, Bellek ve Çıkış aşamalarının birinde ya da daha fazlasında sorun yaşamaktadır. Dolayısıyla dığında akademik, sosyal ve dil becerilerinin kazanılmasında, özgüven ve motivasyon duygularının da olumlu yönde gelişmesinde problemler görülmektedir.

Bizler merkezlerimizde, işleme süreçleri üzerinde yoğunlaşıp SAS Programına özgü testlerle kişinin öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini saptayarak “Danışana Özel” uygulanan programlar ile beyinde duyu organları ile elde edilen bilgilerin işleme süreçlerini güçlendirip, yarıküreler arasındaki iletişimin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla daha iyi bir işleme becerisine sahip olmak hem bellek hem de çıktı aşamalarında daha iyi sonuçlar sağlamaktır.

Aynı zamanda; uyguladığımız programlar, okuma ve yazma becerilerinin gelişmesini, dikkat ve konsantrasyon süreçlerinin kalitesinin artmasını, algılama ve anlama becerilerinin güçlenmesini, konuşma ve dili kullanma kabiliyetlerinin geliştirilmesini amaçlayarak, danışanlarımızın davranışsal, duygusal ve sosyal açılardan daha sağlıklı bireyler olmalarına katkıda bulunmamıza imkan sağlamaktadır.

Play attention adlı NASA patentli program, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan 6 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlerde, dikkat ve algı problemini en aza indirerek okul ve iş başarısının artmasına yardımcı oluyor

'Play attention' Amerika'da ve birçok Avrupa ülkesindeki kliniklerde, özel hastanelerde ve evlerde kullanılan NASA patentli bir program. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sorunu yaşayan 6 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlerde, dikkat ve algı problemini en aza indirerek okul ve iş başarısının artmasına yardımcı oluyor. İlaçsız eğitimsel bir tedavi programı olan play attention'ın sistemin başarısı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış. Ayrıca NASA'da astronotların, olimpiyat
takımlarında sporcuların, hava kuvvetlerinde pilotların dikkat seviyelerini arttırmak için kullanılıyor. Haftada 2-3 gün, 45-50 dakikalık bir eğitim ile 2 ay sonunda değişiklikler görülmeye başlanıyor. Ödevleri zamanında bitirmeyi, dikkati dağıtmadan çalışmayı, gündüz ve rüyalarını azaltmayı öğreten programın ayrıntılarını

LUKE SKYWALKER GİBİ

Programda yapılan uygulama sayesinde kişilerin dikkat düzeyleri ekranda görülebiyor. Bu "body wave" denen bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde geribildirim alınıyor ve konsantrasyon ile öğrenme daha da kolaylaşıyor.

İşin sırrı ise Play Attention'ın dikkat ve odaklanma ile ilgili beyin dalgalarını izleyen, kola takılan cihazında gizli. Eğlenceli video oyunlarını kontrol etmek için beyin gücünüzü kullanıyorsunuz. Harry Potter veya Star Wars'taki Luke Skywalker gib düşünce gücünüzle nesneleri oynatabildiğinizi hayal edin.

Play Attention ile zihniniz bir oyun kumandası veya bilgisayar faresi gibi oluyor, aynı zamanda gerekli becerileri öğreten oyunlarla davranışlarınızı geliştiriyorsunuz.

Eğlenceli oyunları, önemli öğrenme becerilerini kolaylaştırıyor.

İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİYOR


Konsantrasyon, öğrenme için çok önemli. Bu sistem de odaklanmayı ve konsantrasyonu artırmakla beraber dikkatin dağılmasını engellemek, hafızayı ve görsel organizasyon becerisini artırmak, görevleri bitirmek, yönergeleri takip etmek ve planlı olmak gibi temel becerileri geliştiriyor. Hiperaktivite, kıpırdanmalar, yüksek sesle seslenmeler veya diğer dikkat dağıtıcı davranışlar, play attention oyunlarının durmasına sebep oluyor. Dikkat ve davranışlar birbirine bağlanmışlardır ve davranış şekillendirme programı ile kolayca doğru davranışlar öğrenilebilir. Odaklanma eksikliği bilgiyi öğrenmeyi güçleştirip çocuklarımızın okulda arkadaşlarıyla aynı seviyede öğrenmesini engelleyebilir. Play attention sınavlarda dikkati toplamayı, sınıfta öğretmeni dinlemeyi ve düzenli çalışmayı da öğretiyor. Okuduğunu anlamayı artırarak hafızayı güçlendiriyor ve bu sayede öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca çocukların sosyal ilişkilerinin de gelişmesini sağlayarak, öğretmen ve arkadaşlarıyla da ilişkilerini güçlendiriyor.

Türkiye'de 4 yıldır uygulanıyor


NASA tarafından pilot ve astronotlar için geliştirilen bu teknoloji, daha sonra 1996 yılında Amerikalı bir eğitimci tarafından özellikle dikkat eksikliği-hiperaktivite sorunu yaşayan öğrencilere yönelik kullanıldı ve çocukların dikkat eksikliğinden ötürü yaşadıkları problemlere yönelik play attention eğitim paketi hazırlandı. Şu anda Amerika'da 600'ün üzerinde okulda, pek çok evde, psikolojik danışmanlık merkezinde ve hastanelerde kullanılıyor. Play Attention Türkiye ise 4 yıl önce İstanbul'da kuruldu. Şu anda İzmirliler için Alsancak'ta da bir merkez bulunuyor.


Haftada minimum 2 kez

Eğitim süresi kişinin başlangıçtaki dikkat düzeyine göre değişiyor. Ama ortalamaya göre, dikkatini güçlendirmeye ihtiyaç duyan bir bireyin ortalama 30 seans gelmesi gerekiyor. Eğer dikkat eksikliği tanısı almış bir kişiyse 40-50 seans sürüyor. Bu aynı spor yapmak gibi. Amaç ise beyin kaslarını güçlendirmek. Bu yüzden de düzenli antrenman gerekiyor. Haftada minimum 2 sefer, 60 dakika uygulamaların yapılması şart. Eğitim tamamlandığında dikkat eksikliği ortadan kalkıyor. Ama tıpkı antibiyotik gibi... Yarım kalmamalı. Bu, bisiklete binmeyi öğrenmek gibi, kullandıkça gelişiyor. Aynı şekilde; dikkati odaklamayı bir kere öğrenmek yeterli. Derslerde, evde birey odaklandıkça sistem devreye girecektir..


YÜZDE 90 ORANINDA BAŞARI


Saygın Coaching & Consulting olarak ’ya Play Attention’u getirdiklerini söyleyen Cemal KONDU, “İzmir’de yeni yeni yaygınlaşan dikkat geliştirme teknolojisi düzenli bir şekilde uygulandığında dikkati gözle görülür şekilde geliştiriyor ve kalıcı hale geliyor. Aileler yan etkilerinden dolayı ilaç kullanmak istemiyorlar, bu nedenle uzun vadede etkili olması için Attention’u tavsiye ediyorum. Yurt genelinde yapılan çalışmalarda düzenli uygulanan kişilerin yüzde 90 oranında fayda gördüğü tespit edilmiştir. 6 yaş ve üzeri herkese uygulanan bir yöntem. Burada çocuklar bilgisayara dokunmadan bilgisayarı kontrol etmeyi öğreniyorlar. Cihazın sinyalleri ile çalışan eğitici ve öğretici bilgisayar oyunlarından oluşur. Play Attention ile çocuklar klavye, mouse ve joystick olmadan sadece düşünceleri ve odaklanmaları ile oyun oynarlar. Hem eğlenip, hem de dikkatlerini toplamayı öğreniyorlar. Aileler yan etkilerinden dolayı ilaç kullanmak istemiyorlar, bu nedenle uzun vadede etkili olması için Attention’u tavsiye ediyorum” dedi.


Play Attention diğer video oyunlarından nasıl farklıdır?
Ebeveynler, çocuklarının video oyunlarında, dikkatlerini dağıtmadan saatlerce vakit geçirebildiklerini görürler. Bunun sebebi, oyunlarda kullanılan grafiklerin duyular için çok uyarıcı olmasıdır. Bu oyunlara, DEHB’li olanlar dahil her çocuk dikkatini verebilir. Ancak sınıftaki öğretmenin o oyunlarda olduğu kadar dikkat çekici ve uyarıcı olması mümkün değildir. Play Attention, video oyunlarında olduğu gibi el-göz koordinasyonu gerektirmemektedir. Play Attention, düşük uyaran gereken oyunlarını kullanıcının sadece dikkatini vererek oynayabilmesini sağlar. Oyunu gerçekte kontrol eden öğrencinin beyin dalgalarıdır. Öğrencinin zihni oyun kumandası ya da bilgisayar faresi olur. Oyunların etkileşimli yazılımı, dikkat seviyelerini kontrol etmeye yardım eden bir araçtır.

Play Attention oynamak için kaç yaşında olmak gerekir?

Play Attention, 5 yaştan yetişkin yaşa kadar kullanılmasını tavsiye eder. 5 yaştan küçük olanlar kullanabilir ancak sonuç almak daha uzun sürer.


Hangi sıklıkla ve ne kadar süreyle Play Attention?ı kullanmalıyız?

Öğrencinin, haftada minimum 2 maksimum 4 defa, 30-40 dakikalık oturumda Play Attention’ı kullanmasını tavsiye ederiz. 10 seneden fazladır elde ettiğimiz veriler, ortalama 40 oturumun kalıcı değişimler getirdiğini göstermektedir. Bu, öğrenciye göre değişiklik gösterebilir.


Eğitimi erken bırakırsam ne olur?

Gelişim gösterirsiniz ancak kalıcı beceri kazanımı için 40 oturum tavsiye edilir.


Öğrenilmiş davranışlar eve ve okula transfer edilebiliyor mu?

Evet. Transfer, daha fazla görev zamanı, gelişmiş özgüven, gelişmiş dikkat ve odaklanma, daha iyi akademik performans, gelişmiş sosyal etkileşim, azalmış dürtüsel davranışlar ve daha iyi okuma-anlama becerisini içerir. Ayrıca, öğrencinin evde ödevlerini izleyen Dikkat Monitörü programını da sunuyoruz. Koç yardımı ve öğretmen-ebeveyn pekiştirenleri transferin gerçekleşmesini kolaylaştırır.


Play Attention?ı kimler kullanır?


Zeka puanı 65 ve üzeri olan, dikkat sorunu yaşayan çocuk ve yetişkinlerin kullanması tavsiye edilir.


Play Attention, gözleri çok yorar mı?

Hayır. Play Attention, beyin gücünü kullanır. Kol bandındaki sensörler, odaklanmayı ve bilişsel işlemleri gösteren beyin dalgalarını izler. Bu sensörler, kullanıcının sadece dikkatiyle ekran karakterlerini hareket ettirmesini sağlar.


Play Attention için hangi araştırmalar yapıldı?

Bu teknoloji, yaklaşık 25 senedir araştırılmakta ve kullanılmaktadır. Play Attention, NASA’nın astronotlara değişik durumlarla uyum sağlamalarını öğretmek için kullandığı teknolojiden ilham alınarak geliştirilmiştir. Son 4 senede müşterilerimize uygulanan anketlerde %91 memnuniyet tespit edilmiştir. Üniversitelerle araştırmalarımız devam etmektedir ve bir sonuç ortaya çıktığında bunları yayınlamaktayız. Ayrıca, Play Attention’nın eğitim kalitesine katkı sağladığından emin olmak için binlerce kullanıcı verisini izlemekteyiz.

İzmir Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Merkezi

İzmir Karşıyaka Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Merkezi

Antalya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tedavi Merkezi

Saygın Coaching & Consulting ALSANCAK -GENEL MERKEZ İZMİR

Kıbrıs Şehitleri CAD No: 30 EBRU APARTMANI Daire: 11 Alsancak - İzmir

Tel: 0232 4225954 Cep:0 535 6673224

Saygın C & C İZMİR Karşıyaka
Adres : 1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
TeL : 0(232) 369 50 81 - 0(532) 100 11 65

Saygın C & C Antalya Ofis

Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
0(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31

İzmir dikkat eksikliği tedavi merkezleri, Dikkat eksikliği tedavi merkezleri İzmir, İzmir dikkat eksikliği tedavisi, dikkat eksikliği tedavisi İzmir, yetişkinlerde dikkat eksikliği tedavisi İzmir, İzmir yetişkinlerde dikkat eksikliği tedavisi, yetişkinlerde dikkat eksikliği tedavisi ne kadar sürer, İzmirde dikkat dağınıklığı, Play Attention İzmir, İzmir Play Attention, İzmir Play Attention cihazı, Play Attention cihazı İzmir , İzmir Play Attention eğitimi, Play Attention eğitimi İzmir, Play Attention fiyatı, İzmir play attention fiyat, play attention fiyat İzmir,İzmir play attention kullananlar, play attention kullananlar İzmir, İzmir play attention nereden alabilirim, play attention nereden alabilirim İzmir Play Attention nedir ile ilgili tüm bilgileri buradan takip edebilirisiniz.


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  izmir hobi bahçeleri Superisi 0 18 18-04-2018, Saat: 09:22
Son Yorum: Superisi
  Burun Dolgusu Ankara | HLC Estetik Cerrahi Merkezi bunge 0 20 17-04-2018, Saat: 00:15
Son Yorum: bunge
  Sharp Buzdolabı Servis Merkezi istanbulsharpservisi.org bazkriz 0 20 09-04-2018, Saat: 13:08
Son Yorum: bazkriz
  Saç Ekiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir? sanemnur12 0 25 06-04-2018, Saat: 21:44
Son Yorum: sanemnur12
  Doğa Dostu Temizlik Ürünleri Merkezi otokopuk.net bazkriz 0 26 06-04-2018, Saat: 13:02
Son Yorum: bazkriz

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Türkçe Çeviri MyBB, Kodlayanlar MyBB, © 2002-2014 MyBB Group.
Yukarı Fırlat