Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kişisel Gelişim
#1
İnsanlar potansiyel ile doğar. Ancak dünyada bir iyiler ve bir de, daha da iyiler vardır. Yani insan fiziksel olduğu kadar nitelik olarak ta gelişebilir. Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişisel gelişimin en temel noktası, kişinin kendini tanımasıdır. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır. ruh ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin, belli bir metodolojiye dayalı olarak;

1-hedefleri netleştirmek

2-kararsızlıkları aşmak

3-bakış açısını değiştirmek

4-fark yaratmak

5-motivasyonu yükseltmek

6-zamanı iyi yönetmek

7-özgüveni arttırmak

8-kendini deneyimlemek (deneyim kazanmak)

9-başarı odaklı olmak

10-değişime, çağa ayak uydurmak

11-imaj yenilemek
12-sosyal iletişim

gibi konularda aldığı eğitime Kişisel Gelişim denir.


K[b]işisel Gelişim;
[/b]kişinin kendisini geliştirmesidir.

Kişisel Gelişim; hedeflerimize ulaşmada bizi motive eden bir çok teknik ve strateji içeren süreçtir.

Kişisel Gelişim;
başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmaktır.

Kişisel Gelişim; içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemektir. Kişisel Gelişim; İnsanın bulunduğu hal ve durumundan, kendisinin en yüksek potansiyelini ortaya çıkartmasıdır. Kişisel Gelişim olarak tanımladıklarımız kişinin en yüksek potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturmada ve kullanmada katkısı olacak olan yollardan sadece bir kaçıdır. Ne hedefler belirlemek, ne iyi ilişki ve iletişim içinde olmak, nede düşünceleri, inançları, yargıları değiştirmek tek başına Kişisel Gelişim demek değildir. Bunlar kişilikte ve yaşamda gelişimlerdir. Kişisel Gelişime katkısı olan olumlu yaşamsal gelişimlerdir. Ve her insan ister istesin, ister istemesin değişimin içinde yer alır.

Kişisel Gelişim, yaşamsal süreklilik olan değişimden farklıdır. Yaşamsal süreklilik, kişinin yaşadıkları, olaylar, kişilerle ilişkileri, edindiği deneyimsel bilgilerle etkili değişim sağlar. Bu kişilerin bilinçsiz değişimine neden olur. Kişisel Gelişim bilinçli değişimi gerektirir. Kişiler yeteneklerini, bilgi ve davranışlarını, kişisel meziyetlerini bilinçli seçimlerle belirli bir yöne ve yola programladıklarında meydana gelir. Kişisel Gelişim her insanın şu anki hal ve durumundan kendisinin en yüksek hal ve durumuna geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği anda başlar. Bilinçli değişimi istediğimiz anda bunun adının ne olduğunun da bir önemi yoktur aslında. Önemli olan bu dünyada varolan ve olduğunu sandığı kişiden daha farklı bir kişi olabileceğini bilen herkesin, sonunda kendisinin en yüksek halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır.

Kişisel Gelişimin Faydaları

Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilşki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim ile bu amaçlanarak, birey bu potansiyel ve ilişkileri güçlendirip geliştirerek yapılandırmaktadır. Kişisel gelişim ile nitelikleri gelişen birey, artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişkendir. Artık sosyal yaşamda daha etkili, verimli ve mutlu olur. Bu fayda yada yatırım da diyebiliriz, insana değil tüm topluma yapılmıştır aslında. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan çevresini etkileyebilir veya çevresinden etkilenebilir. Bu etkileşimler çok yönden gelişmiş toplumlar, popülasyonlar meydana getirecektir.

İzmir Yaşam Koçluğu Eğitimi ;Koç bireylerin kendilerini keşfetmelerine, problemlerini çözmelerine ve fırsatları değerlendirmelerine yardımcı olan kişidir.

Sizi yönlendirmek ya da sorularınıza yanıt vermek yerine, sorular sorarak sizin yanıtları bulmanıza yardımcı olur. Yaşamdan ne istediğinizi ve önceliklerinizi belirlemenize, hedefler koymanıza ve bunlara nasıl ulaşacağınızı görmenize yardımcı olur… Bunu yaparken çözüme odaklı bir biçimde çalışır ve geçmişe takılıp kalmaz. Koçluk yan yana yapılan yolculuktur…

Yaşam koçu ise; İşinden başını kaldıramamaktan, yakınlarına ve kendine vakit ayıramamaktan yakınan ya da hayatta ne yapmak ve ne olmak istedikleri konusunda belirsizlik yaşayan kişilerin yaşamlarını dengeleyen ve yaşamlarına anlam kazandıran kişidir. Bunun sonucunda bireyler, yaşam kalitelerini artırmak için ulaşmak istedikleri hedefleri ve bunun için hangi becerilere ihtiyaç duydukları belirler, hazırlanan eylem planı ile pozitif enerji aldıkları aktivitelerle diğer sorumluluklarını entegre etmeyi başarırlar.

İzmir Öğrenci Koçluğu Eğitimi;Yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan kişiler için destek amaçlı bir kişisel gelişim programıdır. Kendini, çeşitli beceri alanlarında geliştirmek isteyen, hedef ve önceliklerini belirlerken, harekete geçmek için cesarete ve yardıma gereksinim duyan kişilerin tercih ettiği bir süreçtir

Koç, kişinin amaçlarını belirlemesini, amacı gerçekleştirecek plan ve yol haritasının yapılmasını sağlar. Planların uygulanması ve sonuca ulaşması için uygun sistemler geliştirir. Kişilerin bu planları uygularken ihtiyaç duyacağı beceri ve yetkinlikler koçun desteği ile kazandırılır ve hayata geçirilir.

Öğrenci Koçluğu; öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Onu sonuca götürmek konusunda önemli bir misyon üstlenmektedir.

Öğrencilerin yaşadıkları genel sıkıntılar doğru ve gerekli adımları atamamak, hedef belirleyememiş olmak nedeniyle motivasyon sorunları yaşamak ve harekete geçememek, kararlılığı sürdürememek şeklinde özetlenebilir.

Öğrenci Koçluğu; Bizler öncelikle koçluk yaptığımız kişiye kendini tanıtıyoruz, ona güçlü ve zayıf yanlarını gösteriyoruz. Daha sonra yaşam programı hazırlıyoruz. Sınav için ders programı değil. Yaşamın tüm alanlarından faydalanabileceğini, sınava hazırlanmanın yaşamdan kopmak anlamına gelmediğini öğretiyoruz uygulamalarla. Bu uygulamalar bilinçaltı süreçlerine uygun şekilde devam ediyor. Daha sonraki süreçte verimli ders çalışma tekniklerini uyguluyoruz.

Öğrenciler nereye, nasıl, ne kadar sürede varacağını bilmenin özgüveni ile aradaki farkı açıyorlar. Zamanla hedefler değişiyor, gelişiyor ve yükseliyor. Bizler kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyip çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Bu da etkisini kısa sürede gösteriyor.

Başarı için kalpte inanç, kolda kuvvet, elde iş, kafada bilgi gerektiğini deneyimletmeye çalışıyoruz.

İzmir Hızlı Okuma Eğitimi; Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri: Günümüz dünyasında ihtiyacımız olan bilgiye hızlı bir şekilde ulaşma ve öğrenme konusu çok önemlidir. Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri ile ilkokulda öğrenerek şimdiye kadar kullandığımız hatalı okuma alışkanlıklarından kurtulmak hedeflenmiştir. Bu hatalı alışkanlıkların yerini alacak yeni okuma alışkanlıkları ile daha hızlı ve daha iyi anlayarak okuma mümkün olacaktır.

Bu eğitim sayesinde katılımcıların yavaş okumaya sebep olan okuma frenlerinden kurtulup anlayarak hızlı bir şekilde okumalarını, bilinçaltı öğrenme yöntemleri ile öğrendiklerini kolay bir şekilde uygulayabilmelerini hedefliyoruz.

Anlayarak çok hızlı okumanın esasları şöyle sıralanıyor:

√Gözü daha hızlı bakmaya alıştırma,

√Gözü daha fazla alanı bir kerede yakalamaya alıştırma,

√Dudak kıpırdatma, gırtlak oynatma, geriye dönüp tekrar okuma gibi, okumadaki yanlış alışkanlıkları ortadan kaldırma,

√Gözün sağlıklı durumunu kontrol, gözü yormadan okuma yetisini kazanma,

√Hızlı okurken anlamayı da en üst düzeye çıkarma.

Anlayarak çok hızlı okumanın faydaları ise; aynı okuma süresi içinde daha çok okuma imkanı elde etme, okunması gerekenleri daha kısa zamanda okuyarak zaman kazanma, daha iyi anlama ve hatırlama, karar verme ve olayları algılamada sürat ve intikal yeteneğini artırma, gözün yorulmasını önleme, daha çok bilgiye daha kısa zamanda ulaşarak kaliteli kariyer ve yükselme imkanını artırma olarak sıralanıyor.

İzmir Koçluk Eğitimi;İzmir Koçluk eğitimleri, ile yaşamınızın tüm alanlarıyla ilgili farkındalık kazanırsınız. Bu hizmet sayesinde sahip olduğunuz içsel kaynaklara ulaşıp değişime, dönüşüme, kararlara ve planlamaya ilişkin tüm cevapları kendi kendinizden öğrenme fırsatına sahip olabilirsiniz.
Amacımız; size soracağımız güçlü sorular ve uygulayacağımız yöntemlerle en derin bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak. Ne kadar yaratıcı olduğunuzu görmeye hazır mısınız?

Coaching kelimesinin Türkçe karşılığı olan yoldaş kelimesine uygun olarak amacımız; yürüdüğünüz yol boyunca nötr ve önyargısız şekilde size ayna tutmak.

İzmir NLP Eğitimi; NLP ile davranışlarınızı irdelediğinizde, duygu, düşünce ve davranış seçenekleriniz artacak, kendi geleceğinizin mimarı olabileceksiniz.

Deneyimleri irdeleyerek oluşum basamaklarını belirlemek, hedefe ulaşmak için onları yeniden düzenlemektir. Elde edilen sonuçlar ve onların insanlar üzerindeki etkileri kişisel programların ürünüdür. Her davranış bir dizi düşünce ve tutum sonucu oluşur. Bu diziyi belirleyerek davranışları kodlayıp, altyapılarını tanımak olasıdır. NLP'nin yaratıcıları olan John Grinder ve Richard Bandler beraberce insan zekasını incelerken her ikisinin de ilgi alanını kapsayan NLP kavramı doğdu. NLP'nin ileri sürdüğü birçok düşünce daha önceleri tartışılmış, bu iki araştırmacı tarafından derlenmiş ve NLP başlığı altında toplanmıştır. Onların düşünme basamakları ve dili kullanma biçimleriyle ilgili özgün görüşleri de eklenerek mükemmelliğe giden yolun haritası çizilmiştir.

NLP, duyuları kullanarak, dış dünya ile ilgili deneyimleri bilinçli ya da bilinçaltı düşüncelere dönüştüren nörolojik süreçlerle ilgilidir. NLP bedenin ve zihnin bir bütün olarak işleyişini irdeler. NLP'nin en çok üzerinde durduğu konu, nörolojik süreçlerin etkinliğini artırmak ve onu yönetebilme becerisi kazanmaktır.

NLP olağanüstü yeteneği inceler. Konusu, insan davranışlarını beraberce biçimlendiren bilinçli ve bilinçaltı süreçlerdir. Başarının anahtarı çoğu zaman bilinçaltında gizlidir. NLP ise fark yaratan öğeyi bulma yetisidir. NLP saklı parçaları bulma yöntemleriyle 'üstün başarı'yı çözümler, yinelenmesine olanak sağlar. İşte NLP'yi geleneksel eğitim programlarından farklılaştıran özellik budur. NLP, katkısını insanlar üzerinde yapar. NLP’nin etkisi, ister öğrenme, ister iletişim, isterse liderlik, hedefe ulaşma ya da sorun çözme alanlarında olsun, her düzeyde değişim meydana getirmektir. Bu değişim her seferinde bir insanda olur.

NLP'nin gelişiminde başka başka insanların katkıları olmuştur. İlk çalışmalar davranışsal yaklaşım olarak tanımlanırken, son zamanlarda vurgulama davranışların ardında yatan kimlik, inançlar ve değerlere kaymıştır. Bilinçli ve bilinçsiz zihinler arasındaki ilişki ve dengenin anlaşılması son dönemlerdeki NLP eğitiminin merkezini oluşturmaktadır.
NLP varsayımlarına göre insanların tam ve doğru olarak gerçeği bilmesi mümkün değildir. Bu durumda amaç, ‘doğru harita’yı oluşturmak değil, sistem yaklaşımına uygun en ‘zengin harita’yı oluşturmaktır. Bir sorun karşısında ne kadar çok davranış alternatifi varsa başarı şansı da bu çeşitlilik oranında artar. Mükemmel kişiler, çok çeşitli bakış açıları ve çok sayıda davranış seçenekleri içeren haritalara sahip olan kişilerdir. NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini artırma, zenginleştirme yöntemleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına sahip olmak da olgunlaştırır.

NLP Diploma Eğitimi

NLP Practitioner Eğitimi

NLP Master Practitioner Eğitimi

NLP Trainer Eğitimi

Master Trainer Eğitimi


Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır

Saygın Coaching & Consulting firmasına her türlü konuda ulaşabileceğiniz telefon numarası aşağıdaki gibidir:

İzmir Kişisel gelişim eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  Uğur Günen Kişisel Deneyimlerine Yer Veriyor ugurgunen.com bazkriz 0 20 30-05-2018, Saat: 21:28
Son Yorum: bazkriz
  Hafta Hafta Bebek Gelişim Superisi 0 38 19-04-2018, Saat: 10:26
Son Yorum: Superisi
  Kişisel Gelişim Nefes21 enesk001 0 155 04-08-2017, Saat: 18:17
Son Yorum: enesk001
  En çok ziyaret edilen kişisel bloglar hangileri? nullsix 0 179 08-06-2017, Saat: 04:28
Son Yorum: nullsix
  Özgün paylaşımların yapıldığı kişisel blog siteleri nullsix 0 223 08-06-2017, Saat: 02:53
Son Yorum: nullsix

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi


Türkçe Çeviri MyBB, Kodlayanlar MyBB, © 2002-2014 MyBB Group.
Yukarı Fırlat